VOOR ONDERNEMERS DOOR ONDERNEMERS

De vereniging heeft ten doel het ondernemen in de kernen Woudrichem & Oudendijk te bevorderen.

ONDERNEMERS VERENIGING WOUDRICHEM

Activiteiten

Kort & Bondig nr 8

juni 11th, 2019|2 Comments

VRIJMIBO uitgesteld Wegens drukke werkzaamheden lukt het ons als bestuur niet om de geplande VrijMiBo van 21 juni as te

ONS DOEL

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Het bevorderen van een bestendig, gunstig klimaat in de kern Woudrichem voor ondernemers en ondernemingen op zodanige wijze dat recht wordt gedaan aan de unieke historie van Woudrichem en het belang van een duurzame ontwikkeling van Woudrichem wordt behartigd.

Het bevorderen van samenwerking en cohesie tussen de leden.

Het vertegenwoordigen van de leden t.o.v. derden in zaken die het belang van het individuele lid overstijgen.

Het voeren van regulier overleg met instanties, organisaties en personen die betrokken zijn bij het (creëren van) een gunstig ondernemersklimaat.

Het nemen en bevorderen van initiatieven waarvan verwacht mag worden dat zij leiden tot betere mogelijkheden voor de leden en tot een algemene verhoging van de economische activiteit in de kern Woudrichem.

ONDERNEMERS VERENIGING WOUDRICHEM

Wie kunnen er lid worden?

  • Alle ondernemers met een vestiging in de kern Woudrichem of Oudendijk kunnen lid worden van OV Woudrichem.

  • Ook ondernemers die in deze kernen wonen maar elders ondernemen zijn van harte welkom.

  • Tot slot kunnen ex-ondernemers of derden, donateur worden van de vereniging.

  • Essentieel voor alle leden is dat zij de doelstellingen van de Vereniging onderschrijven. En net zo belangrijk is dat zij actief participeren binnen de vereniging.

Wilt u lid worden van de Ondernemers Vereniging Woudrichem?

Stuur ons dan een email met uw (bedrijfs)gegevens. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

WORD LID!