VRIJMIBO uitgesteld

Wegens drukke werkzaamheden lukt het ons als bestuur niet om de geplande VrijMiBo van 21 juni as te organiseren en hebben we hem dus geannuleerd. Na de vakantie gaat bestuur met lid Gaby van den Kruit – Stok de 2de editie organiseren.

Culinair Weekend (14 en 15 september 2019)

Vanuit de OVW worden pogingen ondernomen om een Altena-brede Culinaire opvolger van ‘Pruuve Maor’ te organiseren op zondag 15 september. Zoals wellicht bekend is er geen bereidheid onder het meerendeel van de lokale horeca om aan dit evenement mee te werken. Vandaar een bredere en meer luxe opzet waaraan de betere restaurants van Altena gevraagd worden zich te presenteren.

Gezocht wordt naar een formule met bijvoorbeeld straattheater en luxe producten (wijn en gedistilleerd, luxe BBQ’s etc). Het is tevens
Monumenten weekend en ook de Kunstroute zal in dit week-end plaats vinden. Op zaterdag 14 september zal de 2de Woerkumer Streekbieren Proeverij georganiseerd worden.

Plattegrond

De plattegrond is heel goed ontvangen. Vooral de toeristen zijn er erg blij mee. We hebben er nog maar 600.
Eventuele correcties aanvullingen of tip zijn welkom. Stuur deze voor 1 juli naar info@liekederde.nl. Dat nemen we mee in de volgende versie.

Ondernemershuis Altena

Verder vond er 3 juni een brainstormsessie op het gemeentehuis plaats over: Ondernemershuis Altena. Dit is een door de gemeente gesubsidieerd Icoonproject waar de bedrijvenkring Altena (BKA) het initiatief toe heeft genomen. Het Ondernemershuis Altena moet de spreekbuis van alle ruim 5000 ondernemers in onze gemeente worden. Er komt een online versie en een offline versie. Het doel van deze brainstormsessie was om samen met de andere netwerken en ondernemersverenigingen uit Altena te bepalen hoe de kamers er binnen dit huis uit moeten zien. Welke onderwerpen komen hierin terug?  Wie is er verantwoordelijk voor? Daarnaast werd er gesproken over hoe we het Ondernemershuis offline vorm kunnen geven. Er werd een inventarisatie gehouden van gezamenlijke ‘problemen’ en gediscussieerd over waar we die zouden kunnen onderbrengen (bijv gemeente of andere instellingen).

In memoriam Jacob van Hemmen

We hebben een paar weken geleden namens de OVW de begrafenis van Jacob van Hemmen bezocht. Jacob was een gewaardeerd lid van de OVW en heeft diverse pogingen ondernomen om met name de Vesting Woudrichem meer op de toeristische kaart te zetten.

Woudrichem Stroomt!

Op initiatief van de voorzitter van het Visserij- en Cultuurhistorisch Museum, Arjens van Gammeren is er in klein comité gekeken naar de vraag ‘Hoe we mensen meer bekend kunnen maken met de vesting van Woudrichem’. De VVV Altena Biesbosch heeft hier, met als titel ‘Woudrichem Stroomt!’ een communicatieplan voor geschreven dat bestaat uit een online gedeelte (sociale media en website) en ook hier een offline gedeelte (folder en m-t-m (?)).

Concreet neemt de VVV de kosten voor dit jaar voor hun rekening en gaan we begin volgend jaar evalueren en kijken in hoeverre de betrokken de kar inhoudelijk en financieel verder kunnen ondersteunen.

Binnenkort gaat er namens ons en VVV een mailtje uit naar die betrokken (winkeliers, toeristen-organisaties etc) om vooral ook hun berichten in de sociale media te linken met dit initiatief.